De nieuwe vennootschapswet: in 5 kernpunten

Mint advocaten vat de nieuwe vennootschapswet in 5 kernpunten samen.

De ministerraad keurde het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Wat nu?!

De ministerraad keurde op 25 mei 2018 het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Het is nu wachten op een finale goedkeuring door het parlement. De wet zou dan effectief ingang “kunnen” vinden vanaf 1 januari 2019. Dit initiatief is het zoveelste van minister Geens in zijn streven naar de modernisering van het recht en het aantrekken van buitenlandse bedrijven.

We lichten de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving toe in 5 kernpunten:

 

  • Het aantal vennootschapsvormen daalt drastisch naar vier. De spilfiguur wordt de BV (besloten vennootschap). De NV kent een vereenvoudiging en de CV  (coöperatieve vennootschap) zal  specifiek bedoeld worden voor de sociale economie.

 

  • De BV wordt gekenmerkt door flexibiliteit en zal op maat van de ondernemer uitgewerkt kunnen worden. De BV zal opgericht kunnen worden zonder kapitaal, er kan rekening gehouden worden met inbreng van liquide middelen en arbeid.

 

  • De overdracht van aandelen zal vrij geregeld kunnen worden, geschillen tussen vennoten zullen dus op voorhand reeds hun bescheid kunnen kennen.

 

  • In de BV zal het mogelijk zijn om aan één aandeelhouder een meervoudig stemrecht toe te kennen.

 

  • De aansprakelijkheid van de bestuurders zal beperkt worden, en dit in functie van de omvang van de onderneming.

 

Daarnaast zijn er nog andere wijzigingen van toepassing op de NV en de verenigingen. Voor deze laatste kan reeds aangehaald worden dat zij zonder beperking winstgevende activiteiten kunnen uitvoeren, maar dat er geen winst mag betaald worden aan de leden. 

Vanaf het ogenblik dat de wetgeving definitief in voege wordt zullen wij u verder informeren over de concrete impact op uw vennootschap. Dit zal des te meer van belang zijn indien uw vennootschapsvorm niet langer is opgenomen in het nieuwe Wetboek.

Contacteer ons voor bijkomende informatie en/of vragen
 

Gerelateerd nieuws

 

Is de freelancer aansprakelijk voor de fouten die hij maakt?

Tijdens de uitvoering van een opdracht kan er al eens een schadegeval ontstaan. Als de werknemer een fout zal maken, zal het bedrijf of de werkgever worden aangesproken. Maar is dit ook het geval bij een freelancer?

 

Wat is schijnzelfstandigheid?

Over schijnzelfstandigheid bestaan er veel vooroordelen en onduidelijkheden. In deze blog verduidelijken wij wat het is, wat de criteria zijn en de mogelijke gevolgen
 

 

Freelancers vs. werknemers

Ondernemingen zitten vaak met de vraag of ze beter samenwerken met een werknemer of een freelancer. Beiden hebben elk hun voor- en nadelen. Aan de hand van een aantal topics lijsten we voor u de grootste verschillen op zodat u als onderneming een doordachte beslissing kan nemen. 
 

 

Grensoverschrijdend telewerk na 30 juni 2023

Heeft u werknemers die als gevolg van de COVID-19 maatregelen grensoverschrijdend telewerk verrichten en erop staan dit nog steeds te doen? Dan is 1 juli 2023 een belangrijke datum voor u.