Arbeidsrecht Mint advocaten
 

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een tak van het recht dat dynamisch is en heel vaak wijzigt. Het is dan ook belangrijk dat een ondernemer kort op de bal probeert te spelen om het arbeidsrecht aan te passen aan zijn eigen noden.

Wij van Mint advocaten helpen u hier graag bij.

 

 

ONDERNEMINGSRECHT                     NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Arbeidsduur/loon

Op de werkvloer stellen wij vast dat de bedrijven de regels die voorhanden zijn vaak niet toe passen, meer bepaald over arbeidsduur en verloning. Bedrijven betalen dan onnodig overloon en hebben geen goede bruto- netto balans wat de lonen betreffen.

Een analyse van het bevoegde paritaire comité en de daarin afgesloten CAO’s in combinatie met de bestaande wetgeving geven ons een overzicht van welke maatregelen op bedrijfsniveau toegepast kunnen worden.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 

 • Invoeren van een systeem van glijdende werkuren voor bedienden en arbeiders;
 • Invoeren van het systeem van de vrijwillige overuren;
 • Invoeren van het de bonus of winstdeelneming;
 • Het beperken van de overuren door het afsluiten van een CAO inzake grote flexibiliteit;
 • Het bepalen van het passend paritair comité;
 • Een arbeidsreglement opmaken dat echt gebruikt wordt in de onderneming;
 • Optimaliseren van de kost van gepresteerde overuren.

 

Wij bij Mint advocaten hebben de kennis in huis om u hierin op een gepaste wijze te begeleiden. Wij kennen de mogelijkheden en durven ze ook toe te passen. Dit kan een grote troef voor uw bedrijf betekenen in de als maar groter wordende strijd om talent, en de vraag naar een afgestemd HR beleid inzake work/life balance.

Door onze ervaring in het arbeidsrecht kunnen wij u zowel vanuit theoretisch oogpunt, als vanuit de praktijk uw vragen oplossen. Indien u hierover meer wenst te weten kan u ons steeds hieromtrent contacteren

 

Ontslagen

Mint advocaten heeft vele jaren ervaring in het begeleiden van ontslagdossiers. Dit gaat van vragen rond opzeggingstermijnen tot complexe ontslagdossiers inzake dringende reden…

In deze dossiers wordt opgetreden voor zowel de werkgever als de werknemer. In beide gevallen verdedigen wij onze case met evenveel passie.

Het is evenwel onze eerste bezorgdheid om een dossier vlug rond te krijgen zonder dat tijdrovende procedures moeten gevoerd worden.

Een belangrijke regel in ontslagdossiers is: “Leg uw zaak op tijd aan ons voor”. Hoe sneller wij kunnen tussen komen hoe sneller wordt een oplossing bereikt.

 

Sociale inspecties

Een sociale inspectie in uw bedrijf kan als negatief worden ervaren. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Het vormt immers dikwijls een kans om aangaande uw arbeidsrechtelijke aangelegenheden de pijnpunten aan te pakken. Een inspectie vereist echter een juiste aanpak. Mint advocaten legt snel de mogelijke pijnpunten vast en gaat hierover met de inspectie in gesprek. Op die manier weet zij uw onderneming zonder veel kleerscheuren door een inspectie te loodsen.

Mint advocaten vormt daarom een onmisbare schakel bij een sociale inspectie.

 

Internationale tewerkstelling

De internationale tewerkstelling, en meer bepaald de tewerkstelling van EU onderdanen in de verschillende lidstaten is onderhevig aan heel wat reglementering.

Indien u de intentie hebt om met buitenlandse arbeidskrachten samen te werken, raden wij u aan eerst afdoende advies in te winnen hierover.

Mint advocaten kan u hierbij met raad en daad bijstaan, een aantal zaken die wij voor u kunnen doen is het volgende:
 

 • Opstellen overeenkomsten met buitenlandse ondernemingen
 • Aftoetsen regels detachering- A1/Limosa
 • Aftoetsen regels terbeschikkingstelling
 • Aftoetsen regels schijnzelfstandigheid
 • Aftoetsten regels sociale zekerheid
 • Aftoetsten regels loonschulden en hoofdelijke aansprakelijkheid

Ook hier geldt dat het tijdig inwinnen van advies u veel kopzorgen en geld zal kunnen besparen.

 

Overnames

Indien u een overname voorbereidt dan zal ook het luik aangaande de werknemers en de regelgeving vervat in de CAO 32bis niet aan uw aandacht mogen ontsnappen. Intussen wordt een strenge interpretatie van wat een overname precies gehanteerd door het Europees Hof van Justitie. U goed informeren is geen overbodige luxe.

 

Opleidingen

Mint advocaten geeft op gezette tijden opleidingen rond arbeidsrechtelijke thema’s, ondernemingsrecht en over GDPR. Indien u een opleiding wenst te geven in-house of ons wenst in te schakelen als spreker voor uw evenement aarzel niet ons te contacteren. Veel terugkerende thema’s zijn “het opstellen van een arbeidsreglement, do’s and don’ts”, “voorbereid zijn op een controle van de sociale inspectie”, “toelichting inzake verplichtingen opgelegd door de GDPR”, “hoe kan ik op zo efficiënt mogelijke wijze mijn onbetaalde facturen invorderen”.

 
Zoekt u bijkomende informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij bieden oplossingen op maat. 

Contacteer ons

Gerelateerd nieuws

 

De herziening van de detacheringsrichtlijn: gelijk loon voor gelijk werk?

Op 29 juli 2018 werd de detacheringsrichtlijn 2018/957/EG herzien om 20 dagen later in werking te treden.

 

Ontslag om dringende reden: aandachtspunten

Wat zijn de aandachtspunten van een ontslag om dringende reden?