De nieuwe vennootschapswet: in 5 kernpunten

 

De ministerraad keurde op 25 mei 2018 het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Het is nu wachten op een finale goedkeuring door het parlement. De wet zou dan effectief ingang “kunnen” vinden vanaf 1 januari 2019. Dit initiatief is het zoveelste van minister Geens in zijn streven naar de modernisering van het recht en het aantrekken van buitenlandse bedrijven.

We lichten de belangrijkste wijzigingen van de wetgeving toe in 5 kernpunten:

 

  • Het aantal vennootschapsvormen daalt drastisch naar vier. De spilfiguur wordt de BV (besloten vennootschap). De NV kent een vereenvoudiging en de CV  (coöperatieve vennootschap) zal  specifiek bedoeld worden voor de sociale economie.

 

  • De BV wordt gekenmerkt door flexibiliteit en zal op maat van de ondernemer uitgewerkt kunnen worden. De BV zal opgericht kunnen worden zonder kapitaal, er kan rekening gehouden worden met inbreng van liquide middelen en arbeid.

 

  • De overdracht van aandelen zal vrij geregeld kunnen worden, geschillen tussen vennoten zullen dus op voorhand reeds hun bescheid kunnen kennen.

 

  • In de BV zal het mogelijk zijn om aan één aandeelhouder een meervoudig stemrecht toe te kennen.

 

  • De aansprakelijkheid van de bestuurders zal beperkt worden, en dit in functie van de omvang van de onderneming.

 

Daarnaast zijn er nog andere wijzigingen van toepassing op de NV en de verenigingen. Voor deze laatste kan reeds aangehaald worden dat zij zonder beperking winstgevende activiteiten kunnen uitvoeren, maar dat er geen winst mag betaald worden aan de leden. 

Vanaf het ogenblik dat de wetgeving definitief in voege wordt zullen wij u verder informeren over de concrete impact op uw vennootschap. Dit zal des te meer van belang zijn indien uw vennootschapsvorm niet langer is opgenomen in het nieuwe Wetboek.

Contacteer ons voor bijkomende informatie en/of vragen
 

Expertise