Energie-werkloosheid: wat is dat?

Energie-werkloosheid: wat is dat?

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid "energie". Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen. 

Zaterdag, 1 oktober 2022, publiceerde de RVA hierover de nodige richtlijnen die als volgt kunnen worden samengevat. 

Wat? 

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer volledig of gedeeltelijk schorsen gedurende een bepaalde periode (vier weken na elkaar of gedurende een periode van drie maanden schorsing van twee dagen / week of sluiting van één week op de twee). 

Tijdens de periodes van schorsing krijgt de betrokken werknemer 70% van zijn/haar brutoloon uitbetaald door de RVA, aangevuld met een premie van 6,22€ per dag.

Welke bedrijven?

Deze maatregel is enkel voor energie-intensieve ondernemingen weggelegd. Dit zijn bedrijven die aan de volgende twee voorwaarden voldoen: 

  • in 2021 bedroeg hun energiekost ten minste 3% van hun toegevoegde waarden én
  • er is sprake van een verdubbeling van de energiefactuur. 

Daarnaast blijven ook alle andere formaliteiten van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen van toepassing (o.a. mededeling van de voorziene economische werkloosheid en mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA).

Welke werknemers? 

De maatregel is zowel van toepassing voor arbeiders als voor bedienden die aan het werk zijn in energie-intensieve bedrijven.

Vanaf wanneer?

Vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen bedrijven beroep doen op dit systeem van tijdelijke werkloosheid.

Heeft u hierover vragen of had u graag dit systeem of een ander systeem van economische werkloosheid aangevraagd, contacteer ons gerust. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

Gerelateerd nieuws

 

Wat moet je zeker opnemen in uw car policy?

Een car policy of bedrijfswagenpolicy is een beleidsdocument dat alle rechten, plichten en afspraken rond het wagenpark bundelt en verduidelijkt. 

Dit beleid is niet alleen nuttig voor elke onderneming die zijn of haar werknemers een (elektrische) bedrijfswagen ter beschikking stelt, maar vermijdt ook verrassingen voor de werknemer. Vaak speelt een bedrijfswagen bovendien een belangrijke rol bij de loononderhandelingen. 
 

 

Onderneming in moeilijkheden? Een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord to the rescue!

Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten. 

 

Geoblocking: wat mag niet en wat moet wel?

Slechts 15% van de Europeanen koopt producten op webshops die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat. Dit terwijl we steeds vaker online-aankopen doen. Een van de redenen dat dit percentage zo laag ligt is de praktijk van geoblocking. 

 

Veiligheid op de werkvloer

Een veiligere werf leidt namelijk tot een lagere kans op arbeidsongevallen, waardoor de arbeidsongeschiktheden dalen en de productiviteit verhoogt. Reden te meer om tijd en middelen te investeren in een veilige werkmethode-en omgeving op uw werf!