Geoblocking: wat mag niet en wat moet wel?

mint-advocaten-geoblocking

Slechts 15% van de Europeanen koopt producten op webshops die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat. Dit terwijl we steeds vaker online-aankopen doen. Een van de redenen dat dit percentage zo laag ligt is de praktijk van geoblocking. De Europese unie wil e-commerce openstellen voor iedereen. 

Geoblocking is een discriminerende praktijk waarbij een bedrijf verhindert dat klanten producten of diensten onder dezelfde voorwaarden in een andere lidstaat kunnen kopen. 

Op die manier wordt de toegang tot een product of dienst beperkt/geweigerd op basis van nationaliteit of verblijfplaats. Dit gaat in tegen het belangrijk principe van vrij verkeer. Aan de hand van een verordening wil de EU geoblocking een halt toe roepen. 

Als u online een product wenst te bestellen aan voordeligere prijzen op bv. een Spaanse website, zult u al vaak opgemerkt hebben dat u wordt doorverwezen naar de Belgische site van het merk. Het kan voorvallen dat de prijzen op de Belgische site hoger liggen. Deze praktijk wordt verboden door de Europese Unie die hier regelgeving voor heeft uitgewerkt.

Door dit verbod zal u als klant een ruimere keuze aan producten en diensten hebben. U zal meer kunnen vergelijken en de concurrentie laten spelen voor de beste prijzen. Het principe is: “Shop like a local”.

Aan de andere kant zijn er webshops die de levering van hun producten beperken tot één lidstaat. Als u bv. een bestelling wenst te plaatsen bij een Duitse webshop, zult u soms opmerken dat u niet de mogelijkheid heeft om deze producten te laten leveren in België. Dit is op zich geen probleem.

Webshops zijn namelijk niet verplicht goederen te leveren aan klanten buiten de lidstaat waar zij levering aanbieden. De Duitse webshop moet dus niet noodzakelijk leveren naar België, maar is wel verplicht om u dezelfde voorwaarden te bieden als Duitse bezoekers van hun website. U moet de producten aan dezelfde prijs kunnen kopen, maar deze mogen geleverd worden in een Duits afhaalpunt.

Het is maar wanneer er andere voorwaarden worden gehanteerd, dat er sprake is van ‘geoblocking’. In België controleert de Economische Inspectie van de FOD Economie de naleving van het verbod. Als consument kunt u ook terecht bij het Europees Centrum voor de Consument België indien u inbreuken vaststelt.

Inbreuken worden bestraft met geldboetes.

Ondervindt u problemen met dergelijke discriminatie of heeft u zelf een website? Aarzel niet ons te contacteren indien u hierover vragen zou hebben.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

Gerelateerd nieuws

 

Wat moet je zeker opnemen in uw car policy?

Een car policy of bedrijfswagenpolicy is een beleidsdocument dat alle rechten, plichten en afspraken rond het wagenpark bundelt en verduidelijkt. 

Dit beleid is niet alleen nuttig voor elke onderneming die zijn of haar werknemers een (elektrische) bedrijfswagen ter beschikking stelt, maar vermijdt ook verrassingen voor de werknemer. Vaak speelt een bedrijfswagen bovendien een belangrijke rol bij de loononderhandelingen. 
 

 

Energie-werkloosheid: wat is dat?

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie”. Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen.  
 

 

Onderneming in moeilijkheden? Een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord to the rescue!

Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten. 

 

Veiligheid op de werkvloer

Een veiligere werf leidt namelijk tot een lagere kans op arbeidsongevallen, waardoor de arbeidsongeschiktheden dalen en de productiviteit verhoogt. Reden te meer om tijd en middelen te investeren in een veilige werkmethode-en omgeving op uw werf!