kmo-portefeuille

Mint advocaten is erkend dienstverlener van de kmo-portefeuille

 

Mint Advocaten zet de belangen van de KMO voorop. De advocaten hebben allen verwantschap met het ondernemerschap waardoor zij het juridische steeds koppelen aan het ondernemersaspect. Wij hebben met succes de audit doorlopen om als dienstverlener voor de kmo-portefeuille erkend te worden. Dit betekent dat wij voldoen aan alle maatstaven die van een dienstverlener verwacht worden de ondernemer correct en zorgvuldig te begeleiden.

Een advies kan dus door de overheid gesubsidieerd worden. Om hiervoor in aanmerking te komen dienen er een aantal voorwaarden vervuld te worden.

Voor welke adviezen kan de kmo-portefeuille worden aangewend:

Algemeen kan de kmo-portefeuille worden aangewend voor alle adviezen aangaande uw bedrijfsvoering (niet voor wettelijke verplichtingen en gewone bedrijfsuitgaven). De adviezen zijn bedoeld om de werking van de onderneming te verbeteren en dienen gericht te zijn op haar kernprocessen.

Wat die adviezen inhouden wordt hieronder verder toegelicht. Wij bouwen het advies zo op dat u naast een theoretische onderbouw ook onmiddellijk een concrete actie wordt vooropgesteld zodat u met ons advies aan de slag kunt. Uiteraard begeleiden wij u ook graag verder met de implementatie. De onderstaande lijst is indicatief, ook andere adviezen kunnen in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille. Wij zullen u uiteraard hierover meer uitleg kunnen geven, aarzel dan ook niet ons hierover te contacteren.

We geven u hieronder een overzicht betreffende onze expertise-domeinen

 

Wat komt in aanmerking

Adviseren over de aanwezige persoonsgegevens van uw klanten, leveranciers en werknemers. Het beveiligen van de gegevens in samenwerking met derden. De bewustwording bij uw personeel. De wijze waarop u aan direct of indirecte marketing doet.

Wat komt niet in aanmerking

Diverse documenten, privacy-policy, verwerkersovereenkomst, algemeen GDPR beleid, wachtwoord policy, enz…opstellen

 

Wat komt in aanmerking

Adviseren hoe een samenwerkingsovereenkomst best tot stand komt, advies over het verschil tussen handelsagentuur en commissiecontracten, franchising, concessie. Advies over een onderaannemingsovereenkomst in de bouw, toepasselijke rechtsregels, advies over correct implementeren van algemene voorwaarden en de toepasselijke rechtsregels.

Wat komt niet in aanmerking

Contracten opstellen of uitwerken van specifieke clausules. 

 

Wat komt in aanmerking

Adviseren hoe u uw loonbeleid kan optimaliseren. De arbeidsuur aanpassen op uw structuur en het beperken van overuren. Het voor uw bedrijf uitwerken van verschillende ontslag strategieën.

Wat komt niet in aanmerking

Implementatie van de adviezen.

 

Wat komt in aanmerking

Adviseren over de meest aangewezen vennootschap en advies aangaande de werking. Advies over het functioneren van het bestuursorgaan, algemene vergadering. Adviseren rond de uitgifte van effecten, obligaties, winstbewijzen…

Wat komt niet in aanmerking

Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, aanpassing van de statuten, het opstellen van de vennootschapsdocumenten.

 

Wat komt in aanmerking

Adviseren op welke manier u uw familiaal vermogen wenst te bestemmen, in relatie met uw vennootschap en de fiscaliteit.

Wat komt niet in aanmerking

Het concreet implementeren van het advies, eventueel door het opstellen van contracten, documenten, zorgvolmachten,…

 

Wat komt in aanmerking

Advies aangaande de inhoud van de algemene voorwaarden (afgestemd op de wettelijke bepalingen) , het tegenstelbaar maken van de algemene voorwaarden aan uw klanten, leveranciers,…

Wat komt niet in aanmerking

Het opstellen van de algemene voorwaarden en de implementatie ervan.
 

Wat komt in aanmerking

Advies rond detachering binnen de EU, buiten EU, fiscale en sociale zekerheidsimpact, gelijktijdige tewerkstelling, A1, Limosa,

Wat komt niet in aanmerking

Het opstellen van contracten en aanvragen van documenten.
 


BELANGRIJKE INFORMATIE

De  adviezen die in aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van de kmo-portefeuille zijn gericht op uw algemene bedrijfsvoering en niet op een individuele casus. De kmo-portefeuille kan tevens niet aangewend worden voor implementatie van de adviezen, het voeren van procedures of bemiddelingen.  Wij bij Mint advocaten bezorgen u evenwel graag de nodige bijstand om de documenten correct op te stellen, voor u te bemiddelen, of een procedure te voeren. Vraag vrijblijvend een offerte.


 

Kan ik een beroep doen op de kmo-portefeuille om een advies te subsidiëren?

Hierna vindt u de checklist aan de hand van de 5 voorwaarden: 

1. De onderneming is een KMO (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep;
2. De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm;
3. De vestiging ligt in het Vlaams Gewest;
4. De onderneming is actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent;
5. De onderneming bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit. Vzw's komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille

 

Hoeveel bedraagt de subsidie in de KMO-portefeuille?

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming wordt de hoogte van de steun bepaald: 
 

  • Een kleine onderneming die investeert in advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U kan maximaal 7.500 EUR per jaar aan steun ontvangen
  • Een middelgrote onderneming die investeert in advies, kan 20 procent steun geniet via de KMO-portefeuille. U kan maximaal 7.500 EUR per jaar aan steun ontvangen.
  • Er kan steun aangevraagd worden tot het persoonlijke maximum is bereikt of tot het budget van de portefeuille is uitgeput. 

 

Of u een kleine of een middelgrote onderneming bent zal afhangen van drie parameters, met name het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. 

U bent een kleine onderneming als:

  • aantal werknemers is < 50 VTE*
  • omzet is < of = 10.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 10.000.000 euro
     

U bent een middelgrote onderneming als:

  • aantal werknemers is < 250 VTE*
  • omzet is < of = 50.000.000 euro OF balanstotaal is < of = 43.000.000 euro

 

*VTE = voltijdsequivalent. Een VTE is één voltijdse werknemer, twee halftijdse, enz.

 

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik en de werking van de kmo-portefeuille nodigen wij u uit contact met ons kantoor op te nemen (klik hier), dan wel de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen te consulteren. KLIK HIER.  

 

CONTACTEER ONS

 

Een probleem met ontslag?

Sociale inspectie over de vloer?

Teveel gepresteerde overuren?

Nood aan op maat gemaakte algemene voorwaarden of privacy policy?

Op zoek naar een sluitende overeenkomst met uw aannemers?

Wij helpen u graag verder!

Wist je dat je bij Mint Advocaten ook advies kan inwinnen met subsidies via de kmo-portefeuille?
Ontdek hier het type advies dat in aanmerking komt

Logo klein 150-43.png

 

Contacteer ons