Nieuwe Technologiën
 

Nieuwe technologieën

Wij helpen u als DPO om een adequate en efficiënte bescherming  van de datastromen in uw onderneming overeenkomstig de bepalingen van de GDPR op te zetten.

Hebt u interesse in blockchain of smart contracts dan kunnen wij u ook hiermee verder helpen.

 

 

ARBEIDSRECHT                                 ONDERNEMINGSRECHT

GDPR

Wij kunnen u adviseren aangaande de verplichtingen die aan bedrijven worden opgelegd in het kader van de GDPR. Wij maken hiervoor een plan van aanpak, waarbij uw gegevensstromen in beeld worden gebracht, en wij nagaan waar het meeste risico voor uw bedrijf zich bevindt.

Wij helpen bij het opmaken van de documenten:
 

  • Privacy-policy
  • Intern register
  • Documenteren van gerechtvaardigde belangen,…

 

Blockchain en smart contracts

Mint advocaten is geboeid door de veranderingen die zich vandaag voordoen in de wereld en wensen daar ook deel van uit te maken. Wij volgen daarom opleidingen rond blockchain en smart contracts. Indien u hierover over gedachten wenst te wisselen staan wij u hierin graag bij.

Mint advocaten denkt ook na over de mogelijkheid om onze diensten met crypto-currency te laten betalen.

 

Nieuwe technologieën zijn niet meer weg te denken in hedendaagse bedrijfsleven. Wij denken graag met u mee.

CONTACTEER ONS