Nieuws

 

Glijdende werkuren invoeren in uw onderneming: vrijheid creëren en meer uren presteren.

Hebt u al eens nagedacht om in uw onderneming gebruik te maken van het regime van glijdende werkroosters. Dit systeem werd vroeger voornamelijk gebruikt door grotere bedrijven en de overheid. Maar door de Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk (hierna de wet)  werd het systeem van glijdende werkuren uitgebreid tot buiten de gebruikelijke arbeidsuren, waardoor het heel wat interessanter wordt om een dergelijk systeem te overwegen.

 

Verplichting voor de vennootschap om de uiteindelijke begunstigde te registeren in het UBO register

De Belgische wetgever heeft de Europese richtlijn 2015/489 omgezet met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”). 

 

Bewarend beslag onder derden: vul de schuldenaarsverklaring nauwgezet in binnen de 15 dagen!

Bewarend beslag onder derden kan voor een schuldeiser een interessant instrument zijn om op basis van facturen de tegoeden van zijn schuldeiser bij één of meerdere van zijn klanten te bevriezen.  

 

Van offerte naar algemene voorwaarden…

Wanneer u onderneemt is het belangrijk om een juridisch kader te bouwen rond het aanbieden van uw product of dienst aan uw klant of leverancier. 

 

De herziening van de detacheringsrichtlijn: gelijk loon voor gelijk werk?

Op 29 juli 2018 werd de detacheringsrichtlijn 2018/957/EG herzien om 20 dagen later in werking te treden.

 

De nieuwe vennootschapswet: in 5 kernpunten

De ministerraad keurde op 25/05/2018 het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Wat nu?!

 

Ontslag om dringende reden: aandachtspunten

Wat zijn de aandachtspunten van een ontslag om dringende reden?