Onbetaalde facturen? Wij zorgen voor een efficiënte inning

Onbetaalde facturen? Wij zorgen voor een efficiënte inning

Uw voordeel om de invordering van facturen onmiddellijk door een advocatenkantoor te laten uitvoeren, is dat wij alle tools in huis hebben om dit van A tot Z op te lossen.

Mint advocaten is een advocatenkantoor bestaande uit advocaten die zich in de eerste plaats ondernemers voelen. Onze missie en doel is dan ook andere ondernemers te begeleiden en te ontzorgen. 

Een van uw zorgen kunnen onbetaalde facturen zijn. De werken of diensten voerde u uit zoals het hoort en toch blijft de betaling uit. U heeft reeds verschillende herinneringen verstuurd, gebeld,.. en dat allemaal zonder resultaat. 

Mint advocaten streeft ernaar om hierin uw vaste partner te zijn. Wij hanteren een stappenplan waarin wij zorgen dat uw facturen toch betaald worden, en dit zonder dat uw bedrijf zich blauw moet betalen aan advocatenkosten.

Uw voordeel om de invordering van facturen onmiddellijk door een advocatenkantoor te laten uitvoeren, is dat wij alle tools in huis hebben om dit van A tot Z op te lossen.

 

STAPPEN

VEREISTE ACTIE

OMSCHRIJVING

STAP 1

Opmaak algemene voorwaarden

Om optimaal uw facturen te kunnen invorderen kijken wij eerst uw algemene voorwaarden na. Wij zorgen voor aanpassingen waar nodig.

STAP 2

Op maat gemaakte ingebrekestelling

Deze wordt verstuurd via aangetekend schrijven en gewone brief.

Geen uurtje-factuurtje, door de aanpassing van de algemene voorwaarden, zorgen wij standaard voor een verhoging van het factuurbedrag met 10% interesten, en 10% schadebeding.

Bij inning van het factuurbedrag betaalt u ons aan de hand van deze interesten en schadebeding.

Wat impliceert dat u voor 100% uw factuur ingevorderd hebt, en u dus geen meerkosten hebt voor het inschakelen van een advocaat.

Factuur ingevorderd? Dan eindigt het verhaal hier.

Factuur niet ingevorderd? Geen probleem, het voordeel dat wij hier hebben is dat wij onmiddellijk zelf kunnen overgaan tot de volgende stap.

STAP 3

Bemiddelend optreden

Wij denken met u mee en gaan in de eerste plaats bemiddelend optreden om te kijken of er toch een oplossing kan gevonden worden buiten de rechtbank om.

Indien toch blijkt dat er geen oplossing kan worden bekomen, maken wij een dagvaarding op die wij aan de gerechtsdeurwaarder overmaken na akkoord van de cliënt.

STAP 4

Dagvaarding opmaken en inleiding voor de ondernemingsrechtbank

De procedure wordt ingeleid voor de ondernemingsrechtbank, dit gebeurt binnen een vrij snelle tijdspanne. In de rechtbank zetten wij alles op alles om een gunstig vonnis te verkrijgen.

STAP 5

Uitvoering vonnis, betaling factuur

Wanneer wij het vonnis in handen krijgen, zorgen wij  voor een snelle en efficiënte behandeling. Wij zorgen er dan ook voor dat u het geld krijgt waar u recht op heeft.

Mint advocaten is uw ideale partner om ervoor te zorgen dat onbetaalde facturen verleden tijd zijn. Wij kunnen u ook steeds adviseren met betrekking tot al uw andere juridische vragen. 

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie en/of vragen. 

 

CONTACTEER ONS
 

Gerelateerd nieuws

 

Wat moet je zeker opnemen in uw car policy?

Een car policy of bedrijfswagenpolicy is een beleidsdocument dat alle rechten, plichten en afspraken rond het wagenpark bundelt en verduidelijkt. 

Dit beleid is niet alleen nuttig voor elke onderneming die zijn of haar werknemers een (elektrische) bedrijfswagen ter beschikking stelt, maar vermijdt ook verrassingen voor de werknemer. Vaak speelt een bedrijfswagen bovendien een belangrijke rol bij de loononderhandelingen. 
 

 

Energie-werkloosheid: wat is dat?

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie”. Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen.  
 

 

Onderneming in moeilijkheden? Een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord to the rescue!

Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten. 

 

Geoblocking: wat mag niet en wat moet wel?

Slechts 15% van de Europeanen koopt producten op webshops die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat. Dit terwijl we steeds vaker online-aankopen doen. Een van de redenen dat dit percentage zo laag ligt is de praktijk van geoblocking.