Onderneming in moeilijkheden? Een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord to the rescue!

onderneming-in-moeilijkheden-mint-advocaten

 

 

 

 

 

 

Voor veel ondernemers is het momenteel een kwestie van het hoofd boven water te houden. Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten.

De Corona-pandemie leek eindelijk voorbij te zijn, en daar was de energiecrisis. De vrees voor een economische recessie in Europa betitelt meerdere krantenkoppen. Prijsstijgingen, langere leveringstermijnen, personeel dat uitvalt, het zijn allemaal zaken waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt.

Desondanks al deze negatieve elementen, blijven de facturen komen. Voor veel ondernemers is het momenteel een kwestie van het hoofd boven water te houden. Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten. Vroeger was deze procedure geregeld in de WCO-wet, vandaag maakt deze procedure deel uit van boek XX (20) van het Wetboek Economisch Recht. Deze procedure heeft tot doel u als onderneming in moeilijkheden te beschermen tegen uw schuldeisers. Op die manier kunt u de continuïteit van uw onderneming garanderen. 

Hoe kan ik als onderneming worden toegelaten tot deze gerechtelijke reorganisatieprocedure?

1.    Aantonen dat de continuïteit van uw onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is.

Dit kan u aantonen door een concrete bedreiging die uw continuïteit aantast. Een voorbeeld hiervan is het wegvallen van uw belangrijkste klant die zorgde voor een aanzienlijk deel van uw omzet of een zeer slechte cash-positie.

2.    Deze aanvraag dient te gebeuren door een advocaat en moet worden goedgekeurd door de rechtbank

De eerste screening of u in aanmerking komt, zal gebeuren door uw advocaat. Uw accountant speelt eveneens een belangrijke rol, hij dient namelijk de nodige documenten op te maken. Wanneer uw dossier volledig is, zal uw advocaat een verzoekschrift indienen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. De wet bepaalt uitdrukkelijk welke documenten u moet bijbrengen. Dit is van het grootste belang. Indien documenten ontbreken kan dit leiden tot de niet toelaatbaarheid van de procedure.

Het is aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank om op advies van de gedelegeerd rechter te oordelen of u voldoet aan de voorwaarden. Deze beoordeling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. U zal dus snel weten of u kan toetreden tot de gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord. 

3.    Toegelaten tot de gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord?

Als de rechtbank beslist dat u voldoet aan de voorwaarden, dan zal de gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord geopend worden. Vanaf het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift tot de afsluiting van de gerechtelijke reorganisatieprocedure geniet u bescherming tegen uw schuldeisers. Dit wil dus zeggen dat u tijdens deze periode niet failliet verklaard kan worden. De toelating tot de gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Voor de lopende overeenkomsten heeft dit normaal gezien geen gevolg, deze blijven verder lopen. Een lopende huurovereenkomst moet u dus verder maandelijks afbetalen.

4.    Medewerking vereist 

Wanneer de procedure geopend is, is het vereist dat u als ondernemer actief meewerkt. U blijft het dagelijks beheer van de onderneming houden, maar u zal ook de nodige informatie moeten verstrekken omtrent de financiële positie van de onderneming. Zo zal de procedure onder het toezicht van een gedelegeerd rechter verlopen. U dient maandelijks samen met de accountant een plan op te maken van de uitgaven en inkomsten. 

5.    Opmaken van een reorganisatieplan

In een tweede fase zal een reorganisatieplan moeten worden opgemaakt. Hiervoor dient u in gesprek te gaan met al uw schuldeisers. Dit plan behelst grosso moddo twee delen. Een deel handelt over hoe de toekomst van het bedrijf. Een tweede deel betreft de loutere afbetaling van de schuldeisers. Over dit reorganisatieplan zullen de schuldeisers moeten stemmen. 

Op een door de rechter voorop gestelde datum wordt over het reorganisatieplan gestemd. Het reorganisatieplan vereist een dubbele goedkeuring. De helft plus één van de schuldeisers en de helft plus één van de waarde van de schulden dient uw reorganisatieplan goed te keuren. Het zal er dus op aan komen met de schuldeisers tijdig in gesprek te gaan.

Hebt u meer interesse om te kijken of uw bedrijf zou kunnen voldoen aan de voorwaarden voor een gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord? Wij bij Mint Advocaten helpen u graag verder. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS

 

Gerelateerd nieuws

 

Wat moet je zeker opnemen in uw car policy?

Een car policy of bedrijfswagenpolicy is een beleidsdocument dat alle rechten, plichten en afspraken rond het wagenpark bundelt en verduidelijkt. 

Dit beleid is niet alleen nuttig voor elke onderneming die zijn of haar werknemers een (elektrische) bedrijfswagen ter beschikking stelt, maar vermijdt ook verrassingen voor de werknemer. Vaak speelt een bedrijfswagen bovendien een belangrijke rol bij de loononderhandelingen. 
 

 

Energie-werkloosheid: wat is dat?

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie”. Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen.  
 

 

Geoblocking: wat mag niet en wat moet wel?

Slechts 15% van de Europeanen koopt producten op webshops die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat. Dit terwijl we steeds vaker online-aankopen doen. Een van de redenen dat dit percentage zo laag ligt is de praktijk van geoblocking. 

 

Veiligheid op de werkvloer

Een veiligere werf leidt namelijk tot een lagere kans op arbeidsongevallen, waardoor de arbeidsongeschiktheden dalen en de productiviteit verhoogt. Reden te meer om tijd en middelen te investeren in een veilige werkmethode-en omgeving op uw werf!