ondernemingsrecht
 

Ondernemingsrecht | Vennootschapsrecht

Ondernemers hebben nood aan juridische bijstand om de knelpunten in hun bedrijfsvoering aan te pakken. Zo bieden wij bijstand bij de totstandkoming van overeenkomsten, algemene voorwaarden, SLA’s, handelshuur en andere…

 

 

ARBEIDSRECHT           

 

NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Contracten

Mint advocaten specialiseert zich in alle vormen van samenwerkingsovereenkomsten. U kan bij ons terecht voor volgende overeenkomsten:
 

  • Samenwerkingsovereenkomst met zelfstandigen/free-lancers
  • Kaderovereenkomsten
  • Overeenkomsten met onderaannemers (binnenland en buitenland)
  • Handelsagenturen
  • Commissiecontracten
  • Geheimhoudingscontracten
  • Exclusiviteitscontracten
  • Algemene voorwaarden

Indien u een specifieke clausule wenst kunnen wij u hierbij hoogstwaarschijnlijk helpen. Wij denken met u mee en zorgen steeds voor een contract op maat.

 

Commerciële geschillen

Hebt u een probleem met uw leverancier of klant bij de uitvoering van een overeenkomst dan komen wij voor u tussen. Wij kunnen de situatie ontzenuwen om te proberen tot een vergelijk te komen. Indien dit niet lukt verdedigen wij uw belangen voor de Belgische rechtbanken- en hoven. Wij hebben ook contacten met bemiddelaars en arbiters zodat uw zaak op een alternatieve wijze kan opgelost worden.

 

Invorderingen

Wij hebben heel wat ervaring bij het invorderen van facturen. Indien u vaststelt dat uw facturen niet betaald of laattijdig betaald worden dan denkt u best even na over invordering. Er zijn heel wat manieren om uw facturen in te vorderen maar wij dienen vast te stellen dat een tussenkomst van een advocaat dikwijls het meest efficiënt blijkt te zijn. Wij kunnen u een vrijblijvend interessant voorstel doen.

 

Opleidingen

Mint advocaten geeft op gezette tijden opleidingen rond arbeidsrechtelijke thema’s, ondernemingsrecht en over de GDPR. Indien u een opleiding wenst te geven in-house of ons wenst in te schakelen als spreker voor uw evenement aarzel niet ons te contacteren. Veel terugkerende thema’s zijn “het opstellen van een arbeidsreglement, do’s and don’ts”, “voorbereid zijn op een controle van de sociale inspectie”, “toelichting inzake verplichtingen opgelegd door de GDPR”, “hoe kan ik op zo efficiënt mogelijke wijze mijn onbetaalde facturen invorderen”.

 

Een juridische raadgever die oplossingen zoekt is onmisbaar in uw bedrijf vandaag.

 CONTACTEER ONS 

 

Gerelateerd nieuws

 

Profilering: mag het nog onder de GDPR?

Bedrijven stellen vaak profielen van hun klanten op om hen gerichte aanbiedingen en reclame voor hun producten of diensten te kunnen sturen. Dan stelt zich natuurlijk de vraag of dit wel is toegestaan onder de GDPR. Hoe zitten deze praktijken precies in elkaar en waar ligt de grens? 

 

Aandeelhouders overeenkomsten anno 2021

Goede afspraken maken goede vrienden! Zo raden we u aan om zowel als meerderheids- of minderheidsaandeelhouders reeds bij aanvang de modaliteiten van de samenwerking duidelijk uiteen te zetten. Hiermee vermijdt u latere problemen door eenvoudig naar de gemaakte afspraken te verwijzen.

 

Waarom is het arbeidsreglement van belang voor uw onderneming?

Het arbeidsreglement is een wettelijk verplicht sociaal document, dat samengaat met de arbeidsovereenkomst van uw werknemer.  

 

Fiscale regels om internationaal te ondernemen

Wat zijn de fiscale spelregels van internationaal ondernemen? 

 

Betalingstermijnen worden korter om de KMO’s te beschermen

Betalingstermijnen worden beperkt tot 60 dagen waar voorheen betalingstermijnen van 90 tot zelfs 120 dagen niet ongebruikelijk waren.

 

Onbetaalde facturen? Wij zorgen voor een efficiënte inning

Stapelen de onbetaalde facturen zich op? U voerde de werken of diensten correct uit of leverde de juiste producten? En toch blijven de betalingen uit. Wij ontzorgen u en gaan uw onbetaalde facturen efficiënt gaan innen zonder hoge advocatenkosten.  

 

Coronacrisis: beschermingsmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden.

De coronacrisis zorgt ervoor dat de economie hard wordt getroffen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken trad op 24/04/2020 het KB nr. 15 in werking betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis. 

 

Overmacht: een round-up in Corona tijden!

In deze blog gaan wij, los van het (essentiële) commerciële aspect,  na indien overmacht een voldoende basis vormt om een contract  op te schorten dan wel te beëindigen. Kan uw contractpartij hiervoor een schadevergoeding eisen of niet?

 

Verplichting voor de vennootschap om de uiteindelijke begunstigde te registeren in het UBO register

De Belgische wetgever heeft de Europese richtlijn 2015/489 omgezet met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”). 

 

Bewarend beslag onder derden: vul de schuldenaarsverklaring nauwgezet in binnen de 15 dagen!

Bewarend beslag onder derden kan voor een schuldeiser een interessant instrument zijn om op basis van facturen de tegoeden van zijn schuldeiser bij één of meerdere van zijn klanten te bevriezen.  

 

Van offerte naar algemene voorwaarden…

Wanneer u onderneemt is het belangrijk om een juridisch kader te bouwen rond het aanbieden van uw product of dienst aan uw klant of leverancier. 

 

De nieuwe vennootschapswet: in 5 kernpunten

De ministerraad keurde op 25/05/2018 het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Wat nu?!