Studentenarbeid en corona: gunstige regelgeving

Studentenarbeid en corona: gunstige regelgeving

Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige coronacrisis, heeft de overheid een uitzonderlijke regeling uitgewerkt. 

Omwille van de coronacrisis hebben verschillende werkgevers een mindere bezetting en/of een hogere workload. Studenten laten bijspringen, is dan handig. 

Er zijn evenwel grenzen aan wat studenten mogen werken. 

Ten gevolge van de coronacrisis zijn de regels versoepeld. 

Samen met u zullen we de algemene regels eerst herhalen waarna de specifieke regeling voor het tweede kwartaal van 2020 voor u verduidelijken. 

ALGEMENE REGELING

Sociale bijdragen

Studentenarbeid wordt gekenmerkt door de verminderde sociale bijdragen (= solidariteitsbijdrage) voor de werkgever en de werknemer. Tijdens de eerste 475 uur / jaar kunnen beide partijen genieten van dit voordelig tarief. Vanaf het 475 uur/ jaar zullen de gewone sociale bijdragen voor de werknemer en de werkgever verschuldigd zijn. De studenten kunnen het aantal uren dat ze nog mogen presteren steeds raadplegen op student@work alwaar ze een actueel overzicht terugvinden. 

 

Kinderbijslag

Studentenarbeid kan niet onbeperkt gecumuleerd worden met kinderbijslag (het huidige groeipakket). De regels zijn afhankelijk van de woonplaats van de student. In Vlaanderen zal de student zijn kinderbijslag blijven behouden als hij 475 uur/ jaar studentarbeid niet overschrijdt. De voorwaarde hierbij is wel dat de student als jobstudent wordt ingeschreven bij de RSZ (dus aan het lagere tarief van sociale bijdragen). 

 

Belastingen

Er wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op het loon van de student als deze niet meer dan 475 uur werkt in het kalenderjaar. De student is tevens niet aan personenbelasting onderworpen als zijn inkomen onder de belastingvrije som blijft. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt de belastingvrije som een bruto inkomen van 12.842,85 euro. Opgelet, dat bedrag geldt alleen als er geen andere belastbare inkomsten dan het loon uit studentenarbeid zijn en er geen werkelijke beroepskosten vermeldt worden op de belastingaangifte. Ligt het inkomen hoger, zal de student zelf personenbelasting moeten betalen. De belasting is progressief. 

 

Fiscaal ten laste

Ouders genieten van een fiscaal voordeel als ze een kind te laste hebben. Indien het kind echter teveel zal verdienen, zullen ouders dit fiscaal voordeel verliezen. 

STUDENTENARBEID EN CORONA

Om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige coronacrisis, heeft de overheid een uitzonderlijke regeling uitgewerkt. 

De regering heeft beslist dat de uren van het tweede kwartaal (april, mei en juni) niet meetellen voor de berekening van de grens van 475 uur / jaar. De gewerkte uren in het tweede kwartaal zullen dus geen invloed hebben bij de berekening van de sociale zekerheid van de student, noch zullen de gewerkte dagen mee tellen voor het recht op kinderbijslag. 

Op deze niet in rekening gebrachte uren studentenarbeid is evenmin bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Let wel op de bezoldiging nog steeds zal worden meegerekend voor het bepalen van het netto-belastbaar inkomen in de personenbelasting van de student. 

De bezoldiging verkregen door studenten in dit tweede kwartaal 2020 gepresteerde uren komt evenmin in aanmerking voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen. Met andere woorden zullen de gewerkte uren geen invloed hebben op het fiscaal oordeel van de ouders. 

Het zal dus belangrijk zijn om de studenten, hierover op afdoende wijze in te lichten. Wij kunnen u steeds helpen met verdere vragen hieromtrent. 

 

Contacteer ons

 

Expertise

Gerelateerd nieuws

 

Grensoverschrijdend telewerk na 30 juni 2023

Heeft u werknemers die als gevolg van de COVID-19 maatregelen grensoverschrijdend telewerk verrichten en erop staan dit nog steeds te doen? Dan is 1 juli 2023 een belangrijke datum voor u. 

 

Nieuwe CAO 162: Flexibele werkregeling voor ouders en mantelzorgers

Werknemers die nood hebben aan een aangepaste work-life balance kunnen vanaf 1 oktober 2022 een aanpassing van hun werkregeling vragen van hun werkgever.

 

Telewerken als zelfstandige vanuit het buiteland: mag dit zomaar?

Door de digitale revolutie, en mede ingegeven door de COVID19 pandemie, beseften jongere mensen dat zij hun werkzaamheden ook vanuit het buitenland konden opnemen. Het klinkt voor heel wat onder ons als muziek in de oren. Toch moeten we erop wijzen dat dit alles niet zo evident is als het lijkt. In deze blog wensen wij dieper in te gaan op de mensen die als zelfstandige deze stap zetten. 

 

Werknemers kunnen meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden vragen aan de werkgever

De Europese richtlijn 2019/1152 van 20 juni 2019 was het startschot van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 161 van 27 september 2022. Deze CAO laat werknemers toe om zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aan hun werkgever te vragen.

De sociale partners willen hierbij een nieuwe vorm van werk stimuleren waarbij een balans wordt gezocht tussen de behoeften van de werkgever en de werknemer.