Met welke contractuele verplichtingen dien je als freelancer rekening te houden?

Wanneer u een voorstel tot overeenkomst van uw opdrachtgever ontvangt, is het belangrijk dat u voor contractsluiting nagaat of er een contractueel evenwicht tussen partijen is.

Meer concreet dient u te kijken of dit voorstel uw contractuele belangen voldoende behartigt.

In sommige gevallen is er ook sprake van precontractuele informatieverplichtingen die dienen nageleefd worden. Hieronder kunnen de belangrijkste bepalingen uit een overeenkomst worden gezien zoals ondermeer de afspraken rond vergoeding of het niet-concurrentiebeding. Deze informatie dient één maand voor contractsluiting kenbaar gemaakt worden.

Een analyse van uw overeenkomst door ons, kan ervoor zorgen dat u uw onderhandelingspositie vergroot. Wij kunnen u namelijk wijzen op welke bepalingen niet in uw voordeel zijn.

Hebt u nog vragen over hoe u best aan de slag gaat als freelancer? Mint advocaten helpt u hiermee graag verder.

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn. 

CONTACTEER ONS