Expertises van onze Mint advocaten

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een tak van het recht dat dynamisch is en heel vaak wijzigt. Het is dan ook belangrijk dat u als ondernemer kort op de bal speelt om het arbeidsrecht aan te passen aan uw eigen noden.

advocaat arbeidsrecht Gent

Ondernemingsrecht

U hebt als ondernemer nood aan juridische bijstand om de knelpunten in uw bedrijfsvoering aan te pakken. Zo bieden wij bijstand bij de totstandkoming van overeenkomsten, algemene voorwaarden, Service Level Agreements, handelshuur en andere…

advocaat zottegem

Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht omvat de regels en voorschriften voor het oprichten, de groei en het voortbestaan van ondernemingen. 

Het vennootschapsrecht heeft tot doel de rechten te beschermen van zowel aandeelhouders als van derden die met de onderneming handelen. Het zorgt er ook voor dat bestuurders in overeenstemming met hun wettelijke plichten handelen wanneer zij een bedrijf leiden. 

Vennootschapsrecht

Privacyrecht

Wenst u een adequate en efficiënte bescherming van de gegevensstromen in uw onderneming overeenkomstig de bepalingen van de GDPR? Dan kunnen wij u helpen deze op te zetten. Ook met betrekking tot blockchain, smart contracts of andere nieuwe technologieën hebben wij de nodige expertise opgebouwd. 

Mint Advocaten helpt met informatiestromen van uw onderneming op te zetten

Bouw is uitgebreid en complex. Het bouwrecht bestrijkt alles, van de eerste planningsfasen tot de voltooiing van een bouwproject, en omvat alle aspecten van de bouw, met inbegrip van ontwerp, materialen, arbeid en financiering.

Heeft u dus bouwgeschillen? Of maakt u zich zorgen omtrent uw bouwprojecten en wenst u juridisch advies in te winnen? Wij helpen u graag!

Mint Advocaten expertise bouwrecht