ondernemingsrecht
 

Ondernemingsrecht

Ondernemers hebben nood aan juridische bijstand om de knelpunten in hun bedrijfsvoering aan te pakken. Zo bieden wij bijstand bij de totstandkoming van overeenkomsten, algemene voorwaarden, SLA’s, handelshuur en andere…

 

 

ARBEIDSRECHT                                                   NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Contracten

Mint advocaten specialiseert zich in alle vormen van samenwerkingsovereenkomsten. U kan bij ons terecht voor volgende overeenkomsten:
 

  • Samenwerkingsovereenkomst met zelfstandigen/free-lancers
  • Kaderovereenkomsten
  • Overeenkomsten met onderaannemers (binnenland en buitenland)
  • Handelsagenturen
  • Commissiecontracten
  • Geheimhoudingscontracten
  • Exclusiviteitscontracten
  • Algemene voorwaarden

Indien u een specifieke clausule wenst kunnen wij u hierbij hoogstwaarschijnlijk helpen. Wij denken met u mee en zorgen steeds voor een contract op maat.

 

Commerciële geschillen

Hebt u een probleem met uw leverancier of klant bij de uitvoering van een overeenkomst dan komen wij voor u tussen. Wij kunnen de situatie ontzenuwen om te proberen tot een vergelijk te komen. Indien dit niet lukt verdedigen wij uw belangen voor de Belgische rechtbanken- en hoven. Wij hebben ook contacten met bemiddelaars en arbiters zodat uw zaak op een alternatieve wijze kan opgelost worden.

 

Invorderingen

Wij hebben heel wat ervaring bij het invorderen van facturen. Indien u vaststelt dat uw facturen niet betaald of laattijdig betaald worden dan denkt u best even na over invordering. Er zijn heel wat manieren om uw facturen in te vorderen maar wij dienen vast te stellen dat een tussenkomst van een advocaat dikwijls het meest efficiënt blijkt te zijn. Wij kunnen u een vrijblijvend interessant voorstel doen.

 

Opleidingen

Mint advocaten geeft op gezette tijden opleidingen rond arbeidsrechtelijke thema’s, ondernemingsrecht en over de GDPR. Indien u een opleiding wenst te geven in-house of ons wenst in te schakelen als spreker voor uw evenement aarzel niet ons te contacteren. Veel terugkerende thema’s zijn “het opstellen van een arbeidsreglement, do’s and don’ts”, “voorbereid zijn op een controle van de sociale inspectie”, “toelichting inzake verplichtingen opgelegd door de GDPR”, “hoe kan ik op zo efficiënt mogelijke wijze mijn onbetaalde facturen invorderen”.

 

Een juridische raadgever die oplossingen zoekt is onmisbaar in uw bedrijf vandaag.

 CONTACTEER ONS 

 

Gerelateerd nieuws

 

Verplichting voor de vennootschap om de uiteindelijke begunstigde te registeren in het UBO register

De Belgische wetgever heeft de Europese richtlijn 2015/489 omgezet met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”). 

 

Bewarend beslag onder derden: vul de schuldenaarsverklaring nauwgezet in binnen de 15 dagen!

Bewarend beslag onder derden kan voor een schuldeiser een interessant instrument zijn om op basis van facturen de tegoeden van zijn schuldeiser bij één of meerdere van zijn klanten te bevriezen.  

 

Van offerte naar algemene voorwaarden…

Wanneer u onderneemt is het belangrijk om een juridisch kader te bouwen rond het aanbieden van uw product of dienst aan uw klant of leverancier. 

 

De nieuwe vennootschapswet: in 5 kernpunten

De ministerraad keurde op 25/05/2018 het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Wat nu?!