ondernemingsrecht
 

Ondernemingsrecht

Ondernemers hebben nood aan juridische bijstand om de knelpunten in hun bedrijfsvoering aan te pakken. Zo bieden wij bijstand bij de totstandkoming van overeenkomsten, algemene voorwaarden, SLA’s, handelshuur en andere…

 

 

Zoekt u bijkomende informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij bieden oplossingen op maat.

Contacteer ons

Contracten

Mint advocaten specialiseert zich in alle vormen van samenwerkingsovereenkomsten. U kan bij ons terecht voor volgende overeenkomsten:
 

  • Samenwerkingsovereenkomst met zelfstandigen/free-lancers
  • Kaderovereenkomsten
  • Overeenkomsten met onderaannemers (binnenland en buitenland)
  • Handelsagenturen
  • Commissiecontracten
  • Geheimhoudingscontracten
  • Exclusiviteitscontracten
  • Algemene voorwaarden

Indien u een specifieke clausule wenst kunnen wij u hierbij hoogstwaarschijnlijk helpen. Wij denken met u mee en zorgen steeds voor een contract op maat.

 

Commerciële geschillen

Hebt u een probleem met uw leverancier of klant bij de uitvoering van een overeenkomst dan komen wij voor u tussen. Wij kunnen de situatie ontzenuwen om te proberen tot een vergelijk te komen. Indien dit niet lukt verdedigen wij uw belangen voor de Belgische rechtbanken- en hoven. Wij hebben ook contacten met bemiddelaars en arbiters zodat uw zaak op een alternatieve wijze kan opgelost worden.

 

Invorderingen

Wij hebben heel wat ervaring bij het invorderen van facturen. Indien u vaststelt dat uw facturen niet betaald of laattijdig betaald worden dan denkt u best even na over invordering. Er zijn heel wat manieren om uw facturen in te vorderen maar wij dienen vast te stellen dat een tussenkomst van een advocaat dikwijls het meest efficiënt blijkt te zijn. Wij kunnen u een vrijblijvend interessant voorstel doen.

 

Opleidingen

Mint advocaten geeft op gezette tijden opleidingen rond arbeidsrechtelijke thema’s, ondernemingsrecht en over de GDPR. Indien u een opleiding wenst te geven in-house of ons wenst in te schakelen als spreker voor uw evenement aarzel niet ons te contacteren. Veel terugkerende thema’s zijn “het opstellen van een arbeidsreglement, do’s and don’ts”, “voorbereid zijn op een controle van de sociale inspectie”, “toelichting inzake verplichtingen opgelegd door de GDPR”, “hoe kan ik op zo efficiënt mogelijke wijze mijn onbetaalde facturen invorderen”.

 

Ook kunt u bij ons terecht voor:

ARBEIDSRECHT

VENNOOTSCHAPSRECHT

PRIVACYRECHT

BOUWRECHT

 

 

Schrijf u in voor onze Mint Talks

Inschrijven

 

 

Gerelateerd nieuws

 

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)?

Ooit al eens gehoord van het Content Creator Protocol (CCP)? Een must-read voor elke ondernemer die een samenwerking aangaat met content creator of influencers. 

 

Wat als een influencer u zwart maakt na een samenwerking die verkeerd is afgelopen?

Als u in uw overeenkomst met een influencer duidelijk omschrijft wat van hem/haar verwacht wordt, zal de samenwerking eindigen van zodra de influencer heeft gedaan wat is afgesproken.

 

Samenwerken met influencers: een goed idee?

Voor een vlotte samenwerking met influencers zijn duidelijke afspraken een must. Dergelijke afspraken vermijden misverstanden en discussies tijdens het project. Goede afspraken helpen ook om het nodige vertrouwen op te bouwen tussen de influencer en uw merk. U doet dit best op basis van een schriftelijke overeenkomst waarop jullie later makkelijk kunnen terugvallen.

 

Denkt u eraan om samen te werken met influencers? Hoe kan u zich optimaal indekken tegen mogelijke risico’s?

De opkomst van sociale media zorgt ervoor dat mensen wereldwijd met elkaar connecteren. De wereld is een klein dorp waarin sociale kringen zich hebben omgetoverd tot wereldwijde online communities. Goed om dus even stil te staan bij de mogelijke juridische implicaties voor uw onderneming. 

 

Ondernemer op verhoor: tips en trucs

Help, u hebt als ondernemer een uitnodiging gekregen voor een verhoor. Zowel in het kader van een verhoor bij de politie als voor de sociale inspectie kunt u volgende tips gebruiken. 
 

 

Mijn algemene voorwaarden botsen met die van mijn klant/leverancier: wat nu?

Indien u een contract wilt sluiten met een andere onderneming, kan er discussie ontstaan of uw algemene voorwaarden van toepassing zijn of die van uw contractspartij.

 

Wat moet je zeker opnemen in uw car policy?

Een car policy of bedrijfswagenpolicy is een beleidsdocument dat alle rechten, plichten en afspraken rond het wagenpark bundelt en verduidelijkt. 

Dit beleid is niet alleen nuttig voor elke onderneming die zijn of haar werknemers een (elektrische) bedrijfswagen ter beschikking stelt, maar vermijdt ook verrassingen voor de werknemer. Vaak speelt een bedrijfswagen bovendien een belangrijke rol bij de loononderhandelingen. 
 

 

Energie-werkloosheid: wat is dat?

De stijgende energieprijzen zorgen niet alleen voor moeilijkheden bij gezinnen maar ook bedrijven ondervinden problemen om hun personeel tewerk te stellen. 

De regering kondigde om die reden extra steunmaatregelen aan waaronder de activatie van het systeem van tijdelijke werkloosheid “energie”. Dit is een nieuwe vorm van economische werkloosheid specifiek om tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen.  
 

 

Onderneming in moeilijkheden? Een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord to the rescue!

Komt uw cashpositie in gevaar dan kan u ervoor opteren om een gerechtelijke reorganisatieprocedure met collectief akkoord op te starten. 

 

Geoblocking: wat mag niet en wat moet wel?

Slechts 15% van de Europeanen koopt producten op webshops die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat. Dit terwijl we steeds vaker online-aankopen doen. Een van de redenen dat dit percentage zo laag ligt is de praktijk van geoblocking. 

 

Veiligheid op de werkvloer

Een veiligere werf leidt namelijk tot een lagere kans op arbeidsongevallen, waardoor de arbeidsongeschiktheden dalen en de productiviteit verhoogt. Reden te meer om tijd en middelen te investeren in een veilige werkmethode-en omgeving op uw werf!
 

 

Crypotcurrency: het regelgevend kader komt eraan

In de wereld van crytocurrency munten wordt al een tijd geanticipeerd op een regelgevend kader. Cryptocurrencies zijn digitale valuta die een ruime draagwijdte hebben, gaande van munten die dienen als betalingsinstrument tot munten die gekoppeld zijn aan het gebruik van een dienst (bijvoorbeeld als basis voor logistieke diensten). 

 

Uw aannemer maakt fouten, kan je deze zomaar vervangen?

Als uw aannemer zijn verplichtingen niet correct uitvoert, kan u niet zomaar om een schadevergoeding vragen. 

 

Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf april 2022

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen en kosten van uw advocaat. De omvang van deze vergoeding  is in principe afhankelijk van de grootte van de vordering. In deze blog staan wij stil bij de vraag in hoeverre u de kosten van een procedure kan verhalen op uw tegenpartij.

 

De invloed van de schaarste van grondstoffen op uw overeenkomsten

De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de voorraad van verschillende grondstoffen zoals hout, staal, aluminium, … De schaarste van die grondstoffen doet de prijzen enorm stijgen. 

 

Bescherming van ondernemingen tegen misbruik van economische afhankelijkheid

Een belangrijk onderdeel van de B2B wet is namelijk het luik inzake het misbruik van een positie van economische afhankelijkheid. In deze blogpost zullen we aandacht besteden aan dit regelgevend luik dat sinds 1 juni 2020 in werking is getreden.

 

Onrechtmatige bedingen in het kader van de nieuwe B2B wet

De wet van 4 april 2019 voorziet nieuwe regels voor clausules (bedingen) tussen ondernemingen (B2B). 

 

Profilering: mag het nog onder de GDPR?

Bedrijven stellen vaak profielen van hun klanten op om hen gerichte aanbiedingen en reclame voor hun producten of diensten te kunnen sturen. Dan stelt zich natuurlijk de vraag of dit wel is toegestaan onder de GDPR. Hoe zitten deze praktijken precies in elkaar en waar ligt de grens? 

 

Aandeelhouders overeenkomsten anno 2021

Goede afspraken maken goede vrienden! Zo raden we u aan om zowel als meerderheids- of minderheidsaandeelhouders reeds bij aanvang de modaliteiten van de samenwerking duidelijk uiteen te zetten. Hiermee vermijdt u latere problemen door eenvoudig naar de gemaakte afspraken te verwijzen.

 

Waarom is het arbeidsreglement van belang voor uw onderneming?

Het arbeidsreglement is een wettelijk verplicht sociaal document, dat samengaat met de arbeidsovereenkomst van uw werknemer.  

 

Fiscale regels om internationaal te ondernemen

Wat zijn de fiscale spelregels van internationaal ondernemen? 

 

Betalingstermijnen worden korter om de KMO’s te beschermen

Betalingstermijnen worden beperkt tot 60 dagen waar voorheen betalingstermijnen van 90 tot zelfs 120 dagen niet ongebruikelijk waren.

 

Onbetaalde facturen? Wij zorgen voor een efficiënte inning

Stapelen de onbetaalde facturen zich op? U voerde de werken of diensten correct uit of leverde de juiste producten? En toch blijven de betalingen uit. Wij ontzorgen u en gaan uw onbetaalde facturen efficiënt gaan innen zonder hoge advocatenkosten.  

 

Coronacrisis: beschermingsmaatregelen voor ondernemingen in moeilijkheden.

De coronacrisis zorgt ervoor dat de economie hard wordt getroffen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken trad op 24/04/2020 het KB nr. 15 in werking betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis. 

 

Overmacht: een round-up in Corona tijden!

In deze blog gaan wij, los van het (essentiële) commerciële aspect,  na indien overmacht een voldoende basis vormt om een contract  op te schorten dan wel te beëindigen. Kan uw contractpartij hiervoor een schadevergoeding eisen of niet?

 

Verplichting voor de vennootschap om de uiteindelijke begunstigde te registeren in het UBO register

De Belgische wetgever heeft de Europese richtlijn 2015/489 omgezet met de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”). 

 

Bewarend beslag onder derden: vul de schuldenaarsverklaring nauwgezet in binnen de 15 dagen!

Bewarend beslag onder derden kan voor een schuldeiser een interessant instrument zijn om op basis van facturen de tegoeden van zijn schuldeiser bij één of meerdere van zijn klanten te bevriezen.  

 

Van offerte naar algemene voorwaarden…

Wanneer u onderneemt is het belangrijk om een juridisch kader te bouwen rond het aanbieden van uw product of dienst aan uw klant of leverancier. 

 

De nieuwe vennootschapswet: in 5 kernpunten

De ministerraad keurde op 25/05/2018 het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en vereniging goed. Wat nu?!