Dien ik een privacy policy op te maken?

In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels) dient u te beschikken over een aantal verplichte documenten. Een ervan is de privacy policy, zijnde een document waarbij u de personen van wie u de persoonsgegevens verwerkt (de betrokkene) informeert over het volgende: 

 

  • Op welke grond(en) worden mijn persoonsgegevens verwerkt: toestemming, overeenkomst, wettelijke belangen... ?
  • Voor welk doeleinden worden mijn gegevens verwerkt: facturatie, marketing, sollicitatie... ?
  • Wat zijn mijn rechten als betrokkene: inzage, verbetering, beperking, wissen ... ?
  • Hoe en bij welke instantie kan ik een klacht indienen? 

Hebt u vragen of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf steeds op de hoogte en volg onze updates via Facebook en LinkedIn
 

CONTACTEER ONS