Privacyrecht
 

Privacyrecht

Wij helpen u om een adequate en efficiënte bescherming van de gegevensstromen in uw onderneming overeenkomstig de bepalingen van de GDPR op te zetten.

Daarnaast kunnen we u ook verder helpen met blockchain, smart contracts of andere nieuwe technologieën.

 

 

ARBEIDSRECHT

 

VENNOOTSCHAPSRECHT

 

ONDERNEMINGSRECHT

 

 

GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG), beter gekend als de GDPR, is de nieuwe privacywetgeving. 

Het zorgt ervoor dat ondernemingen transparant zijn over welke persoonsgegevens zij verzamelen, hoe zij omgaan met persoonsgegevens en waarvoor ze deze gebruiken. De GDPR vereist ook dat ondernemingen hiertoe veiligheidsmaatregelen nemen en procedures opstellen.

Elke onderneming moet de AVG naleven, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen. Het naleven van de AVG vraagt globaal genomen een grondige proactieve analyse van alle persoonsgegevensstromen en -processen binnen uw onderneming. 

Wij helpen u graag om een adequate en efficiënte bescherming van deze stromen in uw onderneming op te zetten.

Wij adviseren u onder meer bij de opmaak van volgende documenten:

 • privacyverklaring
 • verwerkingsregister
 • verwerkersovereenkomst
 • datalekkenbeleid en incidentenregister
 • formulier toestemming
 • cookiebeleid

Daarnaast heeft elke klant de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteiten indien hij of zij het vermoeden heeft dat u als onderneming zijn of haar persoonsgegevens misbruikt. Mint advocaten kan u ook vertegenwoordigen in procedures voor de geschillenkamer. 

 

Informatieveiligheid

Om te voorkomen dat de alsmaar toenemende cybercriminaliteit de overhand neemt, moet men naast het privacy aspect ook de nodige aandacht schenken aan informatieveiligheid. 

In de praktijkrichtlijn ISO27001 moet elke onderneming naast technische maatregelen, ook organisatorische en procedurele maatregelen nemen. 

Mint advocaten helpt u hierbij graag op weg. Wij maakten een overzicht van de modellen die u eenvoudig en relatief snel kan implementeren binnen uw onderneming. 

 • Informatieveiligheidsbeleid
 • Informatieveiligheidsplan
 • Beleid indienst en uitdiensttreding werknemers
 • ICT-code
 • Telewerkbeleid
 • Wachtwoordbeleid

Deze modellen maken wij steeds op maat van uw onderneming.
 

Nieuwe Technologieën

Tot slot is Mint advocaten ook geboeid door de veranderingen die zich vandaag voordoen in de wereld. Nieuwe technologieën zijn namelijk niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. 

Mint advocaten volgt daarom opleidingen rond blokchain, smart contracts, crypto currency en elektronische handtekeningen.

Indien u hierover gedachten wenst te wisselen staan wij u hierin graag bij. 

 

CONTACTEER ONS

Gerelateerd nieuws

 

Crypotcurrency: het regelgevend kader komt eraan

In de wereld van crytocurrency munten wordt al een tijd geanticipeerd op een regelgevend kader. Cryptocurrencies zijn digitale valuta die een ruime draagwijdte hebben, gaande van munten die dienen als betalingsinstrument tot munten die gekoppeld zijn aan het gebruik van een dienst (bijvoorbeeld als basis voor logistieke diensten). 

 

Indexering rechtsplegingsvergoeding vanaf april 2022

Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding voor de erelonen en kosten van uw advocaat. De omvang van deze vergoeding  is in principe afhankelijk van de grootte van de vordering. In deze blog staan wij stil bij de vraag in hoeverre u de kosten van een procedure kan verhalen op uw tegenpartij.